Kuru İğneleme

Bir bölgeye enjeksiyon uygulanarak tedavi amacıyla, kas, tendon, fasia, skar dokusu, sinir çevresi bölgelere ilaç vermeden çok ince iğnelerle girme işlemine kuru iğne tedavisi  denmektedir.

Vücuttaki ağrıyı merkezi sinir sistemine taşıyan sinir lifleri omurilikte dokunma hissini taşıyan liflerin baskısı altındadır. Bu baskının azalması veya yetersiz kalması ile ağrı sinyalleri baskılanmaz olur ve ağrı duyumu hissedilir. Kuru iğnenin taut noktası denilen fibröz odaklar içine batırılması ile o alanda lokal olarak küçük kas seyirmesi oluşur. Trapez kastaki triger noktasına yapılan bir iğneleme çalışmasında kontrlateral trapez kasında da ipsilateral kastaki gibi kas seyirmesi olduğu gösterilmiştir. Bu olay kuru iğnelemenin ucundaki alanda güçlü duysal sinyallerin omuriliğe taşındığı ve karşı trapez kasta refleks bir yanıta neden olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Aşağıdaki hastalıklarda kuru iğne tedavisi uygulanabilir;

  • Miyofascial ağrı sendromu, fibromiyalji
  • Gerilim baş ağısı
  • Boyun fıtığı
  • Bel fıtığı
  • Lokal nöropatik ağrı
  • Karpal tünel sendromu
  • Tenosinovit
  • Osteoartrit

Kuru iğne (İMS) tedavisinde kullanılan iğneler akupunktur iğnesi olsa da kuru iğne tedavisi bir akupunktur yöntemi değildir. Akupunkturda iğneler daha önceden bilinen belli noktalara batırılarak 20 dakika gibi bir süre beklenirken, kuru iğne tedavisinde ağrıya sebep olan noktalar tespit edilerek bu noktalara farklı derinliklerde iğneler batırılıp hemen çıkarılır. Akupunkturun etkisi anında oluşmazken, kuru iğne tedavisinde hemen etki gözlenir.

Seans sayısı hastadan hastaya, hastalığa ve hastalığın süresine göre değişmektedir. Bazen tek 1 seans yeterli olmakla birlikte ortalama 5-8 seans uygulama gerekmektedir.

İnce ve çeşitli boylarda iğnelerle uygulanan kuru iğne tedavisi, kişilerde özellikle ağrıya neden olan kas kasılmalarını iğne yardımıyla uyarı vererek gevşetir. Kullanılan iğneler, herhangi bir ilaç veya solüsyon içermediği için kuru iğne tedavisi olarak adlandırılır ve alerjik reaksiyonlara, ilaç etkileşimlerine ve ilaçtan kaynaklanan yan etkilere yol açmaz. Kuru iğne (İMS) tedavisi kişinin muayenesi yapılarak laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinden faydalanıp tanı konduktan sonra,  tek başına veya diğer tedavilerle kombine edilerek uygulanabilir.