Omuz Ağrısı

Omuz ağrısı bel ve boyun ağrılarından sonra 3. sıklıkta görülen bir problemdir. Omuz ağrısı özellikle kolunu kullanarak çalışan kişilerde doktora başvurma nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır

Omuz anatomisi

Omuz ağrısının sık görülmesinin en önemli nedenlerinden biri omuz ekleminin insan vücudunun en hareketli ve en karmaşık eklemi olmasıdır. Omuz eklemi köprücük, kürek ve kol kemiği sayesinde oluşturulur (Resim 2). Eklemin sağlam bir yapısının olmasında bu kemik yapıların çok fazla katkısı olmaz; bunu eklem etrafındaki yumuşak dokular sağlarlar. Bu durumda omuzda yumuşak doku lezyonlarının sık görülmesine neden olur. Omuz ekleminin etrafındaki yumuşak dokular kapsül, ligaman, tendon, bursa ve kaslardan oluşmaktadır.

Omuz eklemini çevreleyen kapsül dediğimiz bir eklem kılıfı bulunur. Kapsülde yapışıklığa neden olan durumlarda donuk omuz hastalığı ile karşı karşıya kalırız. Bu kapsülün üzerinde ligaman dediğimiz eklemini oluşturan kemikleri birbirine bağlayan bağlar vardır. Bu bağlarda ki aşırı zorlanma veya gevşeklik sonucu omuz ekleminin çıkık ve yarı çıkıkları oluşur. Bu bağların üzerinde de omuz eklemini hareket ettiren kasların tendonları bulunur. Bu tendonları omuzu hareket ettiren kasların kemiğe tutunmasını sağlayan kirişler olarak izah edebiliriz. Omuzu çevreleyen döndürücü manşet (rotator kaf) denilen 4 önemli tendon vardır ve yırtıkları dolayısıyla çok önem kazanırlar.

Vücudumuzun en hareketli olan omuz ekleminin daha rahat hareket etmesini sağlayan subakromiyal bursa dediğimiz vücudun en büyük keseciklerinden biri bulunur. Bu yapıda iltahaplı romatizmalarda, omuzu kötü kullandığımız durumlarda iltihaplanarak sorunlara neden olabilir. Bu bursanın da üzerinde omzumuzun şeklini veren en güçlü kaslardan biri olan deltoid kası bulunur.

Omuz Ağrısının Nedenleri

 • Omuz çevresi kas ve tendon hastalıkları
 • Adeziv Kapsülit
 • Rotator Kuf Yırtıkları
 • Akromiyoklaviküler Eklem hastalıkları
 • Biseps tendon hastalıkları
 • Travmalar
 • Tümörler
 • Psikolojik nedenler

Omuz Ağrılarında Tanı Yöntemleri

 • Fizik muayene
 • Röntgen grafileri
 • MR, Yüzeyel doku Ultrasonu
 • Kan tetkikleri

Omuz Ağrılarında Tedavi

 • Omuzun dinlendirilmesi: kol- omuz askısı bir süre kullanılabilir.
 • İlaç tedavisi: Ağrıyı azaltmak ve biran önce hareketliliği sağlamak için faydalıdır.
 • Fizik tedavi cihazları: Elektroterapi ( TENS vb.)
 • Isı tedavisi ( hotpack, Coldpack, Ultrason, İnfraruj vb.)
 • Manuel terapi
 • Kuru iğneleme
 • Lokal enjeksiyonlar ( PRP, kortikoterapi vb.)
 • Egzersizler